شرکت طراحی صنعتی بارمان

شرکت مانی طرح بارمان از سال 1385 فعالیت خود را در زمینه امور مشاوره ، مهندسی و طراحی صنعتی در ایران آغاز نموده است.

در طی سالیان گذشته گام های قابل توجهی در جهت رشد شرکت برداشته شده که نتیجه آن بالا بردن میزان رضایت مندی مشتریان و کیفیت خدمات ارایه شده بوده است.

این مجموعه با بهره گیری از پرسنل مجرب و با دانش آکادمیک سعی در ارایه خدمات نوین داشته و این مهم را  جهت به دست اوردن نتایج برتر هماره سرلوحه کار خود قرارا داده است.

خط مشی شرکت همواره بر این اصل استوار بوده که با تکیه بر دانش و نیروی کار آمد داخلی و کار گروهی غیر ممکن ها را به ممکن تبدیل خواهد کرد.